TEL.: (+48) 15 8710 002
E-MAIL:SOLARY@GODZISZOW.PL

foto1 foto2
O projekcie
O projekcie
"Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim -  dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie nieruchomości położonych na obszarach gminy Godziszów, Batorz i Chrzanów"
 
Dlaczego
Dlaczego warto skorzystać
  • dywersyfikacja źródeł energii,
  • zmniejszenie zużycia paliw kopalnych,
  • ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami procesów energetycznych,
  • rozwój gospodarki regionu, wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z alternatywnych źródeł
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
 
Harmonogram
Harmonogram
Harmonogram realizacji inwestycji,
wizje lokalne w gospodarstwach,
spotkania informacyjne dla mieszkańców
Aktualności
Wykaz prac Właściciela/ Użytkownika budynku mieszkalnego


W ramach projektu "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim - dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie nieruchomości położonych na obszarach gminy Godziszów, Batorz i Chrzanów", do obowiązku Właściciela/ Użytkownika budynku mieszkalnego należy:
 UWAGA!! Ważna informacja dla posiadaczy kolektorów słonecznych!!!
Nowy cennik usług dotyczących kolektorów słonecznych
Lista "popularnych" usterek oraz sposób postępowania
Urząd Gminy w Batorzu informuje, ze spotkania informacyjne z mieszkańcami z terenu gminy Batorz dotyczące montażu kolektorów słonecznych odbędą się według poniższego harmonogramu.
 
Na spotkaniu w Urzędzie Gminy Godziszów dnia 9 kwietnia 2015 r. jego uczestnicy, tj. przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz osób pełniących funkcję nadzoru i rozliczenia projektu, podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkań informacyjnych dotyczących realizacji projektu dostawy i montażu kolektorów słonecznych.

Terminy i miejsca spotkań w Gminie Godziszów:
Urząd Gminy w Godziszowie niniejszym zawiadamia, iż od dnia 7 kwietnia 2015 rozpocznie się inwentaryzacja budynków zgłoszonych do projektu instalacji kolektorów słonecznych na terenach miejscowości Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi oraz Godziszów Trzeci.
Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Zwiększenie w
Dnia 16 stycznia 2015 r. ogłoszono przez Koordynatora Projektu działającego w imieniu Konsorcjum - Gminę Godziszów - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Godziszów, Batorz, Chrzanów.

Termin otwarcia ofert przewidziano na dzień 4 lutego 2015 r.

Numer ogłoszenia: 6763 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015
Wójt Gminy Godziszów informuję, iż na podstawie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 września 2014 projekt pn.: „Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim – dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie nieruchomości położonych na obszarach gmin Godziszów, Batorz i Chrzanów”  został wybrany do dofinansowania.
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

W związku z realizacją projektu pod nazwą "ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM – DOSTAWA
I MONATŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARACH GMINY GODZISZÓW, BATORZ I CHRZANÓW" w ramach Regionalnego Programu ...
UMOWA UŻYCZENIA
zawarta w dniu ……………….. 2014 r.
w ......................
pomiędzy:
..........................., NIP: ...............................
reprezentowaną przez ...................., przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ............. zwaną w dalszej treści umowy "Biorącym w użyczenie",
UMOWA
zawarta w dniu ……………….. 2014 r.
w ……………………….
pomiędzy:
Gminą ………………….. , NIP: ………………….
reprezentowaną przez ………………………, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ……………. zwaną w dalszej treści umowy "Gminą",
a
1. Panem/Panią ………………………………………………… zam.
ANKIETA
POTENCJALNY UCZESTNIK PROJEKTU
Imię
…………………….……. Nazwisko ……………………………….....……
Gmina Godziszów/Batorz/Chrzanów * Miejscowość ……………………………………..
Ulica ……………………………...........
Nr domu .……….… nr lokalu …….……nr działki………
Nr telefonu do kontaktu
………………………………… Adres e-mail
……………………………………………………
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE POLEGAJĄCYM NA DOSTAWIE I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Imię:.............................................. PESEL / Nr Dowodu osobistego:………………………..…..
Nazwisko: ……………………..………..… Adres:................................... Telefon: .................... e-mail:....................................................................

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym, w którym zamieszkuję.
Wójtowie Gmin Godziszów, Batorz i Chrzanów w roku 2012 poinformowali o zamiarze pozyskania dofinansowania na montaż zestawów solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony przez Konsorcjum Gmin Godziszów, Batorz, Chrzanów w II kwartale 2012r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Formularz kontaktowy
Temat:
Adres e-mail:
Wiadomość:
Gmina Godziszów
Godziszów Trzeci 121/A
23-302 Godziszów
tel.: 15 871 00 02
email: sekretariat@godziszow.pl
http://www.godziszow.pl
NIP: 862-157-57-29
Regon: 830409583
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x